South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

South Dakota has three metropolitan statistical areas, nine micropolitan statistical areas, and one combined statistical area.

South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Sioux Falls, SD Metropolitan Statistical Area 277,454
Sioux City, IA-NE-SD Metropolitan Statistical Area 148,665
Rapid City, SD Metropolitan Statistical Area 144,558
Aberdeen, SD Micropolitan Statistical Area 42,769
Brookings, SD Micropolitan Statistical Area 35,947
Watertown, SD Micropolitan Statistical Area 35,179
Spearfish, SD Micropolitan Statistical Area 26,099
Mitchell, SD Micropolitan Statistical Area 23,903
Yankton, SD Micropolitan Statistical Area 23,342
Pierre, SD Micropolitan Statistical Area 20,795
Huron, SD Micropolitan Statistical Area 20,397
Vermillion, SD Micropolitan Statistical Area 14,927
Advertisement