South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

South Dakota has three metropolitan statistical areas, nine micropolitan statistical areas, and one combined statistical area.

South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Sioux Falls, SD Metropolitan Statistical Area 273,583
Rapid City, SD Metropolitan Statistical Area 151,868
Aberdeen, SD Micropolitan Statistical Area 43,560
Brookings, SD Micropolitan Statistical Area 35,821
Watertown, SD Micropolitan Statistical Area 28,673
Spearfish, SD Micropolitan Statistical Area 26,159
Mitchell, SD Micropolitan Statistical Area 24,124
Yankton, SD Micropolitan Statistical Area 22,977
Pierre, SD Micropolitan Statistical Area 22,515
Huron, SD Micropolitan Statistical Area 17,889
Vermillion, SD Micropolitan Statistical Area 14,324
Advertisement