South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

South Dakota has three metropolitan statistical areas, nine micropolitan statistical areas, and one combined statistical area.

South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Sioux Falls, SD Metropolitan Statistical Area 268,153
Rapid City, SD Metropolitan Statistical Area 150,301
Aberdeen, SD Micropolitan Statistical Area 43,844
Brookings, SD Micropolitan Statistical Area 35,655
Watertown, SD Micropolitan Statistical Area 28,673
Spearfish, SD Micropolitan Statistical Area 25,960
Mitchell, SD Micropolitan Statistical Area 23,975
Yankton, SD Micropolitan Statistical Area 22,781
Pierre, SD Micropolitan Statistical Area 22,470
Huron, SD Micropolitan Statistical Area 18,029
Vermillion, SD Micropolitan Statistical Area 14,274