South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

South Dakota has three metropolitan statistical areas, nine micropolitan statistical areas, and one combined statistical area.

South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Sioux Falls, SD Metropolitan Statistical Area 277,969
Sioux City, IA-NE-SD Metropolitan Statistical Area 148,777
Rapid City, SD Metropolitan Statistical Area 143,647
Aberdeen, SD Micropolitan Statistical Area 43,446
Brookings, SD Micropolitan Statistical Area 36,358
Watertown, SD Micropolitan Statistical Area 35,080
Spearfish, SD Micropolitan Statistical Area 26,196
Mitchell, SD Micropolitan Statistical Area 24,015
Yankton, SD Micropolitan Statistical Area 23,324
Pierre, SD Micropolitan Statistical Area 21,006
Huron, SD Micropolitan Statistical Area 20,428
Vermillion, SD Micropolitan Statistical Area 14,713
Advertisement