South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

South Dakota has three metropolitan statistical areas, nine micropolitan statistical areas, and one combined statistical area.

South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Sioux Falls, SD Metropolitan Statistical Area 294,592
Sioux City, IA-NE-SD Metropolitan Statistical Area 151,283
Rapid City, SD Metropolitan Statistical Area 143,837
Aberdeen, SD Micropolitan Statistical Area 42,336
Brookings, SD Micropolitan Statistical Area 35,029
Watertown, SD Micropolitan Statistical Area 34,987
Spearfish, SD Micropolitan Statistical Area 26,402
Mitchell, SD Micropolitan Statistical Area 23,615
Yankton, SD Micropolitan Statistical Area 23,563
Huron, SD Micropolitan Statistical Area 20,919
Pierre, SD Micropolitan Statistical Area 20,830
Vermillion, SD Micropolitan Statistical Area 15,347
Advertisement