South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

South Dakota has three metropolitan statistical areas, nine micropolitan statistical areas, and one combined statistical area.

South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Sioux Falls, SD Metropolitan Statistical Area 289,759
Sioux City, IA-NE-SD Metropolitan Statistical Area 150,884
Rapid City, SD Metropolitan Statistical Area 141,736
Aberdeen, SD Micropolitan Statistical Area 42,536
Brookings, SD Micropolitan Statistical Area 34,848
Watertown, SD Micropolitan Statistical Area 34,696
Spearfish, SD Micropolitan Statistical Area 26,200
Yankton, SD Micropolitan Statistical Area 23,576
Mitchell, SD Micropolitan Statistical Area 23,573
Huron, SD Micropolitan Statistical Area 21,086
Pierre, SD Micropolitan Statistical Area 20,855
Vermillion, SD Micropolitan Statistical Area 15,161
Advertisement