South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

South Dakota has three metropolitan statistical areas, nine micropolitan statistical areas, and one combined statistical area.

South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Sioux Falls, SD Metropolitan Statistical Area 256,629
Rapid City, SD Metropolitan Statistical Area 147,819
Aberdeen, SD Micropolitan Statistical Area 43,304
Brookings, SD Micropolitan Statistical Area 34,338
Watertown, SD Micropolitan Statistical Area 28,449
Spearfish, SD Micropolitan Statistical Area 25,769
Mitchell, SD Micropolitan Statistical Area 23,628
Yankton, SD Micropolitan Statistical Area 22,808
Pierre, SD Micropolitan Statistical Area 22,452
Huron, SD Micropolitan Statistical Area 18,605
Vermillion, SD Micropolitan Statistical Area 13,784