South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

South Dakota has three metropolitan statistical areas, nine micropolitan statistical areas, and one combined statistical area.

South Dakota Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Sioux Falls, SD Metropolitan Statistical Area 262,280
Rapid City, SD Metropolitan Statistical Area 148,402
Aberdeen, SD Micropolitan Statistical Area 43,779
Brookings, SD Micropolitan Statistical Area 34,978
Watertown, SD Micropolitan Statistical Area 28,572
Spearfish, SD Micropolitan Statistical Area 26,009
Mitchell, SD Micropolitan Statistical Area 23,631
Yankton, SD Micropolitan Statistical Area 22,681
Pierre, SD Micropolitan Statistical Area 22,247
Huron, SD Micropolitan Statistical Area 18,504
Vermillion, SD Micropolitan Statistical Area 14,041